Katalog nábytku
Přihlásit se

Prihlásit se k svému účtu Create an account if you do not have

Přihlásit se Registrace

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace týkající zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů: Furniture Retail Group s.r.o.
se sídlem: Konzumní 253/14, 19800 Praha 9, Hloubětín, IČO: 17470650 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Městkém soudu v Praze sp. zn. C 372168/MSPH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): nebyl stanoven.

Furniture Retail Group s.r.o. jako správce osobních údajů plně respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů a Vaše osobní údaje zpracovává pro legitimní účely a pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů uloženy pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Furniture Retail Group s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává pouze způsobem, kterým zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Na základě oprávněného zájmu zpracovává Furniture Retail Group s.r.o. osobní údaje pro následující účely:

 • pro splnění kupní smlouvy s kupujícím ohledně prodeje zboží a služeb včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy
 • pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti
 • pro obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků a služeb na kontakty zákazníků získané v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby (zákaznická výjimka dle § 7 odst.3 zákona o některých službách informační společnosti)

O zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme informace také v konkrétních případech přímo při jejich shromažďování. Pokud provádíme zpracování osobních údajů k jiným účelům, než jsou shora uvedené, vždy Vás na tato zpracování upozorníme.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Furniture Retail Group s.r.o. mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro Furniture Retail Group s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelé Furniture Retail Group s.r.o. jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Osobní údaje (a např. i záznamy z kamerového systému) mohou být v odůvodněných případech poskytnuty také např. orgánům činným v trestním řízení.

Furniture Retail Group s.r.o. osobní údaje nepředává mimo EU či mezinárodním organizacím a ani neprovádí automatizované individuální rozhodování.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kromě odvolání souhlasu (je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu) máte dále právo Furniture Retail Group s.r.o. požádat o:

 • Přístup k osobním údajům týkajícím se Vás a získat od Furniture Retail Group s.r.o. jejich kopii.
 • Opravu nebo změnu osobních údajů.
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Furniture Retail Group s.r.o. mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • odmítáte vymazání v případě protiprávního zpracování osobních údajů,
  • osobní údaje požadujete pro určení, výkon či obhajobu Vašich práv, přičemž Furniture Retail Group s.r.o. již Vaše údaje nepotřebuje,
  • pokud jste vznesl námitku proti zpracování v oprávněném zájmu Správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad ochranou Vašich práv.
 • Vznesení námitky proti zpracování, pokud je dané zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce nebo nezbytné pro provádění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci.
 • Právo na přenositelnost, které lze uplatnit pouze v případě automatizovaných zpracování nezbytných k plnění smlouvy či založených na Vašem souhlasu.
 • Vymazání Vašich osobních údajů.

Za účelem uplatnění svých práv se můžete obrátit na odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů Furniture Retail Group s.r.o., a to prostřednictvím emailové adresy: gdpr@dubok.cz

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se se stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Vyberte si možnosti půjčky
Úvěrový plán Počet splátek Měsíční platba Podmínky pro půjčku
 • K úhradě s DPH: 0
 • Měsíční platba: 0

*Úvěrová kalkulačka pro přibližnou měsíční splátku

Přihlásit se
Obnova hesla

Přihlášení přes sociální sítě

Nemáte účet Registrace
Obnova hesla
Zašleme vám SMS s novým heslem
Registrace

Přihlášení přes sociální sítě

Máte účet  Přihlásit se
Úspěšně odesláno

Děkujeme za vaše kontaktování.
Brzy vás budeme kontaktovat, abychom to potvrdili.

Děkujeme za přihlášení k odběru!

Potvrďte svůj e-mail na zadaný e-mail

Zpětná vazba
Doba provozu call centra Po-Pa: 8:00 – 16:00
So, Ne: zavřeno
Servisní oddělení +420 777 831 293 service@dubok.cz
Vyberte vaše město
Upravit objednávku
Částka
 • Zboží: 0
 • K úhradě s DPH: 0 Kč